dây băng dùng trong lò xáy dưới 80 độ c

Băng tải chịu nhiệt

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

dây băng dùng trong lò xáy dưới 80 độ c