2     thân nhôm hợp kim ,bàn con lăn cong xuất kho hàng ,di động

Bàn con lăn

 • Mô tả

Mô tả sản phẩm

1     thân nhôm hợp kim ,bàn con lăn có bánh xe di động 2     thân nhôm hợp kim ,bàn con lăn cong xuất kho hàng ,di động Untitled-1