Bàn con lăn kết hợp cân và đếm sản phẩm

2       bàn con lăn có motor kéo kết hợp  cân và đếm sản phẩm

Bàn con lăn kết hợp cân và đếm sản phẩm

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

2       bàn con lăn có motor kéo kết hợp  cân và đếm sản phẩm