1        thân inox + nhôm hợp kim ,bàn con lăn cong có động cơ kéo.

Bàn con lăn có động cơ kéo

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

1        thân inox + nhôm hợp kim ,bàn con lăn cong có động cơ kéo.